جدیدترین مطالب

از سال نودودو ورزشی بــه جمــع ورزش‌های رســمی کشــور اضافه‌شده کــه نامــی آشــنا در جهــان دارد. ورزشــی کــه بعــد از ثبــت، ایــده تأسیس انجمــن آن در ســامانه ثبــت ایده‌های وزارت ...
ادامه مطلب 16 جولای , 2019
اعتماد به نفس ، اصل اول برای موفقیت در تمام مراحل زندگی ، اعم از کاری و شخصی می باشد. پس در این مقاله سعی کرده ایم نکاتی ساده اما ...
ادامه مطلب 14 جولای , 2019
گرفتــم... بالاخره تونســتم بگیــرم... این‌ها جملاتــی بــود کــه بعــد از گرفتن اولیــن عکس از مجرمــی کــه تحــت تدابیــر امنیتــی از ســالن دادگاه بیــرون آمد گفتــم. تــازه اول کارم بــود و بــرای ...
ادامه مطلب 13 جولای , 2019
امروز جوانان خلاق و بااستعداد این مرزوبوم همواره با نوردیدن پله‌های افتخار برای اقتدار ایران اسلامی در جهان در حال تلاش و تکاپو هستند، جویندگان علم و دانشی که همواره ...
ادامه مطلب 9 جولای , 2019
دوستت دارم‌ نمی‌دانی که از جان‌ بیش‌تر غصه‌ها خوردم‌ برایت از غم نان بیش‌تر در کویری که فقط از آب باید شعر گفت خواب می‌بینم تو‌ را از باد و باران بیش‌تر چون بلوچستان ...
ادامه مطلب 9 جولای , 2019
هوش مصنوعی یکی از مقوله‌هایی است که در علوم کامپیوتر، اهمیت فراوان دارد و تغییرات در هوش مصنوعی می‌توانند تحولات گسترده‌ای را در فناوری اطلاعات پدید بیاورند. هوش مصنوعی، هوش ماشین‌هاست! ...
ادامه مطلب 1 نوامبر , 2018