آرشیو دسته: کافه ادبی

  آرام تر نگاهم کن بوسه ها بیدار می شوند . منوچهر بلیده ***** خداحافظ برو پشت سرت شراب می ریزم تا مست برگردی. منوچهر بلیده ***** تنها یک آغوش می خواهم از تمام این هستی هستی ؟ منوچهر بلیده
ادامه مطلب 23 دسامبر , 2019
وطن ای مهد باور وکوشش ای سرای امید ای ایران گوهر بی بدیل دوران ها چه درخشنده ای به هردوران سرزمین حماسه های ناب سیستان همیشه جاویدان می رسد دست های پرمهرت بربلندای قله تفتان در بلندای موج ...
ادامه مطلب 25 جولای , 2019
گرفتــم... بالاخره تونســتم بگیــرم... این‌ها جملاتــی بــود کــه بعــد از گرفتن اولیــن عکس از مجرمــی کــه تحــت تدابیــر امنیتــی از ســالن دادگاه بیــرون آمد گفتــم. تــازه اول کارم بــود و بــرای ...
ادامه مطلب 13 جولای , 2019
دوستت دارم‌ نمی‌دانی که از جان‌ بیش‌تر غصه‌ها خوردم‌ برایت از غم نان بیش‌تر در کویری که فقط از آب باید شعر گفت خواب می‌بینم تو‌ را از باد و باران بیش‌تر چون بلوچستان ...
ادامه مطلب 9 جولای , 2019