جدیدترین مطالب

ویروس کرونا نوعی ویروس است که سبب عفونت در دستگاه‌های تنفسی فوقانی یعنی بینی، سینوس‌ها و گلو می‌شود. بیشتر ویروس‌های کرونا خطرناک نیستند، اما برخی از انواع آن واقعا جدی ...
ادامه مطلب 10 فوریه , 2020
            واقعاً خودباوری چیست؟           چه تعاریفی در ذهن خود دارید؟           آیا اصلاً معنا و مفهومش را میدانیم؟           آیا شما به خودباوری رسیده‌اید؟           رابطه‌ی خودباوری و اعتمادبه‌نفس چیست؟           آیا خودباوری و ...
ادامه مطلب 9 فوریه , 2020
5اشتباه رایج هنگام خرید لپ تاپ خرید لپ تاپ یک فرایند بسیار دلهره آور و البته هیجان انگیز است. هنگام خرید لبخندی دائمی روی لبانتان نشسته و قند هم در دلتان آب ...
ادامه مطلب 24 دسامبر , 2019
  آرام تر نگاهم کن بوسه ها بیدار می شوند . منوچهر بلیده ***** خداحافظ برو پشت سرت شراب می ریزم تا مست برگردی. منوچهر بلیده ***** تنها یک آغوش می خواهم از تمام این هستی هستی ؟ منوچهر بلیده
ادامه مطلب 23 دسامبر , 2019
با یک چشم به هم زدن شب یلدای سال 98 هم رسید شبی که جایگاه و ارزش آن از دیرباز تا به امروز بر هیچ کس پوشیده نیست شب چله یا ...
ادامه مطلب 22 دسامبر , 2019
امــروزه در تمامی دنیــا جوانــان از مهم‌ترین وموثرتریــن عوامــل در پیشــبرد اهــداف کشــورها بــه شــمار مــی رود. از همیــن رو یکـی از سیاســت های کشــورهای غربـی بــرای ضربــه زدن بــه ...
ادامه مطلب 25 جولای , 2019